Informații utile

Certificat de urbanism

 • Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora, inclusiv pentru desființarea construcțiilor ori a altor amenajări, precum și pentru:
  • concesionarea de terenuri;
  • adjudecarea prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate”;
  • cereri în justiție și operațiuni notariale privind circulația imobiliară care au ca obiect împărțeli ori comasari de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărțeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcții;
  • constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil.

Ridicare topografică

 • Ridicările topografice reprezintă realizarea unui plan al terenului și este necesară în cazul obținerii unei autorizații de construire/demolare, cât și în cazul modificărilor PUD/PUZ/PUG.
 • Acestea se realizează de persoane fizice sau juridice autorizate de ANCPI să execute astfel de lucrări.